Numune Kabul, Hazırlama ve Raporlama

Numune Kabul, Hazırlama ve Raporlama

Numune Kabul, Hazırlama ve Raporlama

Laboratuvarımıza analiz talebi ile gelen numunelerin ilk kontrolleri Numune Kabul ve Raporlama Birimi tarafından yapılır. Numunelerin kabul edilmesi, izlenmesi ve raporlanması bu birimde hizmet vermekte olan mühendislerimiz tarafından özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvara analiz talebi ile gelen numunelerde ilk önce numunelerin konduğu ambalaj materyallerinin kontrolü yapılır. Kutular (plastik, karton, strafor, vb.); Tümüyle kapalı olacak, kesinlikle delik bulunmayacaktır. Torbalar (şeffaf plastik torba, bez torba); Ağızları muntazam şekilde kapatılmış, kesinlikle yırtık ve delik olmayacaktır. Cam kavanoz, kesinlikle çatlak ve kırık olmayacak, kapağı tam kapalı olacaktır

Numuneler bizzat özel şahıs ve resmi numuneler için resmi kurye ile getirilebildiği gibi kargo ve posta aracılığı ile de gönderilebilir. Kargo ve posta aracılığı ile gelen ve uygun olmayan numunelerle ilgili olarak gönderen kişi veya kuruluşlarla temasa geçilir, mümkünse eksiklikler giderilmeye çalışılır, müşterinin isteği halinde ilgili evrakla iade edilir

ambalaj, miktar, istenen analize uygunluk ve evrak yönünden değerlendirerek uygun olanlar kabul edilir.

 Özel istek analiz talepleri Analiz Talep Dilekçesi doldurulup taraflarca imzalanarak geçerlilik kazanır. Resmi / İhracat numunelerinde ise tutanaklar dikkate alınır.

Laboratuvarımıza gelen tüm numuneler gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra müşteri gizliliği ilkesi kapsamında kodlanarak sisteme kaydedilmektedir. Daha sonra numuneler zaman kaybedilmeksizin istenen analizler doğrultusunda yine gizlilik ve müşteri güvenliği ilkesi esas alınarak laboratuvar birimlerine yönlendirilmektedir.

Numuneler tüm birimlerde bu kod numarası ile izlenmektedir.

 Laboratuvarımızda analizler; analiz listesi ile belirlenmiş matriksler çerçevesinde yapılmaktadır. Her gıda numunesi için ayrı ayrı metodlar belirlenmiştir. Metodlar ulusal veya uluslar arası kabul görmüş resmi metodlardır. Genel olarak bu çerçevede hizmet verilmektedir.

Analizler sonuçlandığı zaman, ilgili birimlerce yazılım sistemi üzerinden sonuçlar girilir, Numune Kabul ve Raporlama Birimi Mühendisleri tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra raporlama işlemi gerçekleşir. Analiz sorumluları, Numune Kabul ve Raporlama Birimi sorumlusu ve laboratuar müdürü tarafından onaylandıktan sonra müşterinin isteği doğrultusunda e-mail / fax/ posta  ya da elden müşteriye ulaştırılması sağlanır.

  • +90 (256) 211 61 43-44-46
  • Aydın Ticaret Borsası | Ata Mahallesi, 738 Sk. Blok No:2, İç kapı No:301, Efeler/ Aydın
  • info@aytblab.com
  • http://www.aytblab.com

Kategoriler

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)