Su-Atıksu Analiz Laboratuvarı

Su-Atıksu Analiz Laboratuvarı

Su-Atıksu Analiz Laboratuvarı

Su, canlı yaşamı için temel ihtiyaçların en önemlilerindendir. Tükenebilir kaynaklarımızdan olan suyun korunması gerekmektedir. Bunun için atık suların miktarının minimuma indirilmesi, arıtma tesisleri ile arıtılarak alıcı ortama verilmesi, atık su kirlilik yükünün belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, içtiğimiz, yıkandığımız, yüzdüğümüz, yemek pişirdiğimiz, yiyeceklerimizi yetiştirdiğimiz suyun temizliğini etkiler.

İlimiz Aydın, tarım ve turizmin buluştuğu sanayinin gelişmekte olduğu cennetten bir köşedir. Tarımda verimin sürekliliği, ürün kalitesinin artması ve bozulmasının engellenmesi yönünde, denizin kirlenmemesi ilimiz ve çevre illerdeki atık su üreticilerinin kendilerini kontrol amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Denetim Numunelerinin analizlerini yapmak, insan ve canlı sağlığını korumak amacı ile 2008 yılında su ve atık su analizleri yapmaya başladık.  

B. Menderes havzasında bulunan Aydın ilimizin verimli topraklarının Menderes Nehri suyundan gelen sanayi atıkları (tekstil, deri sanayi, gıda sanayi gibi) ile kirlenmesini önlemek amacıyla Menderes havzası illerindeki bütün atık su üreticileri ile işbirliği yaparak havzayı temizlemek istiyoruz.

İlimizin turizm bölgesinde olması nedeniyle yazlık sitelerden gelen arıtma tesisi çıkışı evsel atık su numunelerinin kontrolü ve sanayi atık sularının kontrolünün çevre temizliği ve sağlığımız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Denizin ve bulunduğumuz il ve çevre illerdeki suların kirlenmesinin önlenmesi amacıyla kurulan arıtma tesislerinden gelen Evsel ve Endüstriyel atık sular, arıtma tesisi kurmak amaçlı gönderilen atık sular, bilgi edinmek amaçlı gönderilen yüzeysel ve yeraltı suları vb. suların analizlerinin yapılması AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. Su, Atık su Laboratuvarının görevidir.

Bu nedenle Su, Atık su Analizlerini yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Belgesi almış olup,  laboratuvarımızı TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından toplam 44 parametrede akreditasyonunu tamamlamıştır. Su, Atık su Analiz Laboratuvarı’mızda evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların analizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izni ile yapılmaktadır. Analizlerde uluslararası kabul görmüş metotlar ve TSE metotları kullanılmaktadır. Analizlerimizin doğruluğu ve kalitesi iç kalite kontrolümüzde referans kimyasallarla ve paralel çalışmalarla belirli periyotlarla düzenli olarak kontrol edildiği gibi yeterlilik testleriyle de onaylanır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Numune Alma Eğitimi Almış 3 sertifikalı personellerimiz tarafından anlık, 2 saatlik, 24 saatlik kompozit numune alma cihazı ile birlikte numune alma  hizmetimiz ve Resmi istek numunelerinde Çevre İl Müdürlüğü gözetiminde personelimizle birlikte alınması sağlanmaktadır. Numune alma esnasında Sıcaklık, pH, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Tuzluluk gibi parametreler ölçülüp, soğutularak laboratuvara getirilir, gerekiyorsa asitlendirme ve/veya koruma kimyasalları eklenerek numunede oluşabilecek değişiklikler en alt düzeye indirilir. Numune sonuçlarının kaliteli ve en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanır. Ayrıca araştırma amaçlı olarak,  Kaynak (memba) suyu, sulama suyu, kuyu suyu, havuz suyu,  işlem görmüş kaynak suyu, içme ve kullanma suyu ve çeşitli yüzeysel su numunelerinin kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılır.

Temiz Bir Çevre için suyumuzu temizleyelim, suyumuza sahip çıkalım…

  • +90 (256) 211 61 43-44-46
  • Aydın Ticaret Borsası | Ata Mahallesi, 738 Sk. Blok No:2, İç kapı No:301, Efeler/ Aydın
  • info@aytblab.com
  • http://www.aytblab.com

Kategoriler

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)